โลกจิ๋วมหัศจรรย์ของ terrariums

Terrariums กำลังประสบกับการฟื้นคืนชีพของโซเชียลมีเดีย แต่เมื่อ David Robson และ Alessia Franco ค้นพบ สวนกระจกเล็กๆ เหล่านี้ยังมีอะไรอีกมากมายมากกว่าที่ปรากฏขึ้นครั้งแรก เลื่อนดูมุมที่สวยงามยิ่งขึ้นของ Instagram หรือ TikTok แล้วคุณจะพบภาพที่สวยงามของโลกจิ๋วที่ห่อหุ้มด้วยกระจก ซึ่งเป็นจักรวาลขนาดเล็กที่ผนึกไว้จากส่วนอื่นๆ ของโลก ในระยะใกล้ พวกมันดูเหมือนพื้นของป่าฝนเขตร้อน...