คนที่มี ‘พลังสัตว์’

การเสริมร่างกายและจิตใจให้มีความสามารถเหมือนสัตว์ ทำให้บางคนพยายามที่จะสัมผัสโลกที่มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถสัมผัสได้ Frank Swain กล่าว เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 ฮอเรซ ริดเลอร์ผู้สูงศักดิ์จากเมโสโปเตเมียกลับอังกฤษจากเมโสโปเตเมีย เมื่อหันหลังให้กับการเลี้ยงดูที่มีสิทธิพิเศษ ริดเลอร์สักใบหน้าและร่างกายในรูปแบบการหมุนวน สวมแหวนจมูกขนาดใหญ่และยืดติ่งหูของเขาออก เขาสวมชุดคลุมประดับด้วยเพชรพลอย เขาสร้างตัวเองใหม่ในฐานะ Omi the Zebra Man และออกทัวร์กับคณะละครสัตว์ เช่น Barnum และ...