สัตว์ฝันถึงอะไร

ถ้าสัตว์ฝันเหมือนเรา พวกมันจะหลับไปที่ไหน? Jason G Goldman สำรวจว่าเราจะสามารถมองเข้าไปในจิตใจของแมวที่กำลังหลับใหล นก และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ได้อย่างไร อริสโตเติลเขียนไว้ในผลงาน เรื่อง On Sleep and Sleeplessnessของเขาว่า “สัตว์อื่นๆ เกือบทุกชนิดสามารถนอนหลับได้ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ำ กลางอากาศ หรือบนบก” แต่สัตว์อื่น ๆ...